„RMD Kārklu ielā 24 ēkas jumta seguma remonts”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/79
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvajums

Uzvarētāja nosaukums: pārtraukta