„Rūpnieciskā energoaudita veikšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/93
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "CMB"
Uzvarētāja cena: EUR 7535.00 bez PVN