„Sadzīves telpu remonts remonta darbnīcā 18.Novembra ielā 183”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/94
Dokumentācija:

Izmainīta tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Buvlord"
Uzvarētāja cena: EUR 5428.40 bez PVN