„Saimniecības preču iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/78
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Junona A"
Uzvarētāja cena: 1400.98 EUR bez PVN