„Servera cietā diska iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/5
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "LDC Datortehnika"
Uzvarētāja cena: 129.00 EUR bez PVN