„Smilts iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/74
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Minerālmateriālu serviss"
Uzvarētāja cena: 395.00 EUR bez PVN