„Sprauslu spiediena pārbaudes iekārtas iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/44
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: Partraukta