„Stiprinājumu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/46
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Ed & Ko"
Uzvarētāja cena: 4220.25 EUR bez PVN