„Stiprinājumu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/36
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Ed&Ko"
Uzvarētāja cena: EUR 4 293.00