„Strāvas vaigu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/51
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Eliņš"
Uzvarētāja cena: 2280.00 EUR bez PVN