„Tatra rezerves daļu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/79
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Eliņš"
Uzvarētāja cena: 496.00 EUR bez PVN