„Tehniskā sāls iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/83
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA „Kimpreks”
Uzvarētāja cena: 600.00 EUR bez PVN