„Tehniskā sāls iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/95
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "DEPO DIY"
Uzvarētāja cena: EUR 79.60 bez PVN par 1 tonnu