„Tērauda un bronzas produkcijas iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/47
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Sanistal"
Uzvarētāja cena: 7488.27 EUR bez PVN