„Tērauda un bronzas produkcijas iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/37
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Sanistal"
Uzvarētāja cena: EUR 5808.53 bez PVN