„Tramvaja vagona aprīkošana ar mēbelēm”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/69
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "DeKorts"
Uzvarētāja cena: 1210.26 EUR bez PVN