„Tramvaju un Autobusu mēneša biļešu ar hologrāfisko uzlīmi iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/101
Dokumentācija:

Izmainīta Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Difraks Sol"
Uzvarētāja cena: 954.60 EUR bez PVN