„Tramvaju un autobusu mēneša biļešu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/75
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija