„Vada PŠ-10 iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/97
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvajums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Skinest Latvija"
Uzvarētāja cena: EUR 166.40 bez PVN