„Vada PŠČa-10 iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/81
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Skinest Latvija”
Uzvarētāja cena: 7.80 EUR bez PVN/kg