„Veļas pulvera iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/31
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Junona A”
Uzvarētāja cena: 273.30 EUR bez PVN