Aizsargķiveru iegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/26
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Latwork”
Uzvarētāja cena: 54.40 EUR bez PVN