"AS "Daugavpils satiksme" darbinieku veselības apdrošināšana"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/73
Dokumentācija:

Nolikums

Grozījumi dokumentācijā:

Līguma projekts - konsolidēts

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde uz jautājumiem Nr.1

Atbilde uz jautājumiem Nr.2

Uzvarētāja nosaukums: AAS “Balta” Daugavpils filiāle
Uzvarētāja cena: Pamatlīmenis 76.00 EUR, augstākais līmenis- 125.00 EUR, zobārstniecība- 105.00 EUR