Atbalsta sienas izbūve Viestura-Stacijas ielas sliežu ceļa posmā

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/07/ERAF
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Lagron"