Autoriepu iegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/68
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "JUVA"
Uzvarētāja cena: 21526.76 EUR bez PVN