BĪSTAMO ATKRITUMU IZVEŠANA

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/43
Dokumentācija:

Tehniskā specifikāfija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "EKO OSTA"
Uzvarētāja cena: EUR 1924,50 bez PVN