Bīstamo atkritumu izvešana

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/40
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Eko Osta"
Uzvarētāja cena: 2199.00 EUR bez PVN