Bīstamo iekārtu pārbaužu veikšana

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/26
Dokumentācija:

Tehinskā specifikācija un finanšu piedāvājums 

Uzvarētāja nosaukums: SIA "TUV Nord Baltik"
Uzvarētāja cena: 560.00 EUR bez PVN