Bronzas produkcijas iegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/49
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA ED&KO
Uzvarētāja cena: 2600 EUR bez PVN