,,Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana KF projekta Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ''Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā'' ietvaros ”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/15/KF
Dokumentācija:

Nolikums

Paziņojums

Pielikums Nr.6 "Darbu daudzumu saraksti"

"A" daļa

"B" daļa

"C" daļa

"D" daļa

"E" daļa

Paziņojums - rezultāti

Grozījumi dokumentācijā:

Nolikuma grozījumi Nr.1

Nolikuma grozījumi Nr.2

Nolikuma grozījumi Nr.3

Nolikuma konsolidēta versija

Uzvarētāja nosaukums: ,,C'' daļa PS ,,Dzelzceļa inženieri''; "D" daļa - pārtraukta
Uzvarētāja cena: 119150,00 EUR bez PVN