"Darba apģērba iegāde"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/82
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Latwork"
Uzvarētāja cena: 7761.72 EUR bez PVN