"Datora iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/63
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "North technology group"
Uzvarētāja cena: 562.27 EUR bez PVN