Dielektrisko cimdu iegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/47
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Latwork"
Uzvarētāja cena: 268.00 EUR bez PVN