Gāzes iegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/12
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "ELME MESSER L"
Uzvarētāja cena: 2080.68 EUR bez PVN