Gultņu un blīvslēgu iegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/35
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Lessmis"
Uzvarētāja cena: 12 648.22 EUR bez PVN