Hidrauliskā spēles detektora piegāde, uzstādīšana un kalibrēšana

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/77
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: pārtraukts