Hidrauliskās tapu preses iegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/45
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "HCT automotive"
Uzvarētāja apraksts: EUR 1170,00