Krāsošanas materiālu iegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/64
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija   un Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA BSS
Uzvarētāja cena: 8335.21 EUR bez PVN