Mēnešbiļešu izgatavošana

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/76
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums 

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Difraks Sol"
Uzvarētāja cena: 1260.00 EUR bez PVN