Metināšanas materiālu iegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/34
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Baltexim"
Uzvarētāja cena: 3087.27 EUR bez PVN