"Metināšanas materiālu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/39
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums 

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Arkona"
Uzvarētāja cena: 8375.35 EUR bez PVN