"Par instrumentu iegādi"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/37
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija 

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Sparks A"
Uzvarētāja cena: 6250.75 EUR bez PVN