"Rokas instrumentu iegāde"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/57
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Metmatus"
Uzvarētāja cena: EUR 2297.97 bez PVN