"Rokas instrumentu iegāde"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/84
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA „DZELME D”
Uzvarētāja cena: EUR 3497,90 bez PVN