"Siltu jaku iegāde"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/11
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Palīgs un ko”
Uzvarētāja cena: EUR 1899.00 bez PVN