Skābes akumulatoru lādētāja iegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/72
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "HCT Automotive"
Uzvarētāja cena: 92.56 EUR bez PVN