„Datora iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/90
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA „North Technology Group”
Uzvarētāja cena: EUR 641.00 bez PVN