Stiprinājumu iegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/37
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Ed&Ko"
Uzvarētāja cena: 5635.80 EUR bez PVN