Strāvas vaigu iegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/65
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums 

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Skinest Latvija"
Uzvarētāja cena: 2580.00 EUR bez PVN