Tērauda un bronzas produkcijas iegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/43
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Ed&Ko"
Uzvarētāja cena: 4556.29 EUR bez PVN